Roto plomba TIP-01

Ime i prezime (required)

Vaš e-mail (required)

Vaša poruka

Plomba je urađena od polikarbonata velike čvrstoće, otpornog na benzinske derivate i zadržava tehničke karakteristike na temperaturama od -30oC do +60oC.

Plomba se sastoji od četiri dela:
• Kućište plombe od providnog polikarbonata
• Unutrašnji delovi – telo sa leptirom i klinčić od polikarbonata u beloj,
sivoj ili crvenoj boji.
• Opruga za zaključavanje izrađena je od prohromske opružne žice
tako da je otporna na vlagu, benzinske derivate, magnetne sile, što
omogućava dugotrajno zaključavanje plombe.
• Plomba je trajno markirana putem termo-štampe sedmocifrenim
serijskim brojem i logotipom (znakom) klijenta. Broj može biti utisnut
i na providnom kao i na unutrašnjem delu plombe (leptiru). Takođe,
plomba može biti markirana i bar-kodom putem laserske štampe.

Montiranje plombe se izvršava tako što se žica za plombiranje provlači kroz oba manja otvora na telu plombe. Kad oba kraja žice izađu kroz veće otvore na donjoj strani plombe, unutrašnji deo plombe se zaokrene u smeru kazaljke na časovniku za 90 stepeni. Posle ulaska klinčića plombe pod dejstvom opruge u otvor na providnom delu, plomba se trajno zaključava. Nakon zaključavanja se lomi leptir na ne providnom delu. Na leptiru se može utisnuti isti broj kao na providnom delu plombe. Leptir se može vratiti nalogodavcu i na taj način izvršiti razduživanje plombe. Demontaža plombe se može uraditi samo putem kidanja žice jer je plomba urađena od veoma jakog materijala, tako da posle kidanja žice plomba ostaje ne oštećena.

Minimalna sila potrebna za pritisak do prve plastične deformacije plombe je 13,0kN,
a sila potrebna za kidanje žice je 235N za mesinganu, i 255N za pocinkovanu čeličnu žicu.

Namena – plombiranje transportnih sredstava i kontrolno mernih uređaja: strujomera, vodomera, gasomera, toplomera itd.
Pakovanje – po 50 komada u polietilenskim kesama ili kartonskim kutijama.
Neto za 1000 komada – 3,8kg.